En 1862 , Julius Meinl J , a développé un procédé de torréfaction totalement inconnu et innovant qui a rendu possible la distribution de café torréfié , en lieu et place du café en grain vert, partout dans le monde et ceci pour la première fois.
Aujourd’hui Julius Meinl est un groupe international et l’ambassadeur de la culture des cafés viennois. Nous sommes extrêmement heureux d’être devenu un des leaders parmi les torréfacteurs mondiaux et de posséder 150 ans d’expérience et d’expertise dans l’univers du café et des thés premiums que nous distribuons dans les Hôtels, Restaurants et Coffee Houses partout dans le monde.
En 2017 Julius Meinl lance la distribution des ses Cafés et Thés Premium sur le marché belge et luxembourgeois, et recrute à cette occasion :

Délégué commercial indépendantBelgique .
Délégué commercial salarié Belgique.

Votre mission :
– Identifier & acquérir de nouveaux comptes et clients.
– Développer de fortes relations avec vos nouveaux clients.
– Développer et « manager » les relations avec vos clients existants.
– Etre garant de la haute qualité des produits Julius Meinl mis en place et distribués.
– Réaliser les objectifs déterminés personnellement et en équipe.

– Réaliser les objectifs mensuels déterminés.
– Participer aux différents événements commerciaux.

Vos qualifications :
Le candidat idéal sera un commercial professionnel,expérimenté et capable de travailler aussi bien seul qu’en équipe. Il devra être personnellement extrêmement motivé , ambitieux et capable de réaliser ses objectifs tout en développant de fortes relations avec ses clients. Une connaissance du café et des thés est naturellement un atout au même titre que de nombreuses relations dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration.
Une connaissance parfaite du néerlandais et français est indispensable.

Au candidat idéal, nous offrons :
Un environnement de travail attractif avec de très belles opportunités de développement de carrière au travers de notre marque internationale.
Une rémunération de base attractive avec des incentives et commissions récompensant réussite et objectifs atteints.

Vous désirez rejoindre l’univers de Julius Meinl ?

Vous désirez saisir l’opportunité d’une nouvelle carrière et développer vos connaissances dans l’univers des cafés et thés premiums ?

Vous avez la passion du Thé et du Café ?

Envoyez-nous votre lettre de motivation et CV à :
MGH sprl-bvba
Julius Meinl Belux
Service Ressources humaines
Drève de Rivieren, 107
1083 Bruxelles.

ou

info@julius-meinl.be

In 1862 ontwikkelde Julius Meinl J een volkomen ongekend en innoverend brandingsprocedé waardoor het mogelijk werd om gebrande koffie, in plaats van groene koffiebonen, over de hele wereld te verdelen en dit voor de eerste keer.
Vandaag is Julius Meinl een internationale groep en ambassadeur van de Weense koffiecultuur. Wij zijn enorm blij dat wij ons als koffiebrander tot de wereldmarktleiders mogen rekenen. Onze onderneming heeft 150 jaar ervaring en expertise in koffie en premium tea die wij overal ter wereld verdelen in hotels, restaurants en koffiehuizen.
Sinds 2017 worden de koffie en premium tea van Julius Meinl ook op de Belgische en Luxemburgse markt verdeeld. Met het oog hierop zijn wij op zoek naar een:

Commercieel afgevaardigde op zelfstandige basis voor België.
Commercieel afgevaardigde in loondienst voor België.

Uw opdracht:
– Nieuwe accounts en klanten identificeren & werven.
– Sterke relaties opbouwen met uw nieuwe klanten.
– De relaties met uw bestaande klanten uitbouwen en “managen”.
– Garant staan voor de hoge kwaliteit van de aangeboden en verdeelde producten van Julius Meinl.
– De persoonlijke en teamdoelstellingen realiseren.
– De maandelijkse doelstellingen realiseren.
– Deelnemen aan de verschillende commerciële evenementen.

Uw kwalificaties:
De ideale kandidaat is een professionele, ervaren verkoper die zowel alleen als in team kan werken.
U moet gemotiveerd en ambitieus zijn en in staat zijn om tegelijk uw doelstellingen te realiseren en sterke relaties op te bouwen met uw klanten. Kennis van koffie en thee is uiteraard een troef, evenals een uitgebreid relatienetwerk in het hotel- en restaurantwezen.
Een perfecte kennis van het Nederlands en Frans is noodzakelijk.

Wij bieden de ideale kandidaat:
Een aangename werkomgeving met heel mooie carrièremogelijkheden binnen ons internationale merk.
Een aantrekkelijk basisloon met premies en commissies als beloning voor positieve resultaten en behaalde doelstellingen.

U wil graag deel uitmaken van de wereld van Julius Meinl? U wil uw kans grijpen om een nieuwe carrière uit te bouwen en uw kennis over koffie en premium tea te verdiepen?
U heeft een passie voor thee en koffie?

Stuur dan uw motivatiebrief en cv naar:
MGH sprl-bvba
Julius Meinl Belux
Dienst Human Resources
De Rivierendreef 107
1083 Brussel.

of

info@julius-meinl.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment